Vad är en bra URL-struktur?

Inom sökmotoroptimering (SEO) brukar man prata om hur viktigt det är att ha en tydlig sidstruktur (URL-struktur).  Det är när man skickar tydliga budskap till sökmotorer som man verkligen har chans att lyckas med SEO och nå en topplacering på Google, samt, framför allt – få fler köpstarka besökare till hemsidan.

Personer som känner tillräckligt stort förtroende och tar upp telefonen eller fyller i ett formulär och vill samarbeta med just ditt företag.

Vad är SEO?

SEO står för Search Engine Optimization eller sökmotoroptimering på svenska. Alla platser där människor söker är sökmotorer (Google, Tiktok, Quora, Youtube mm). Google är en av de största och sökmotorn använder drygt 200 rankingfaktorer innan ett sökresultat presenteras för en användare – allt detta sker på en millisekund.

Beroende på vad en användare skriver in försöker Google att presentera en så bra match som möjligt – så det visade resultatet blir så relevant som möjligt.

Ju högre upp man kommer i det organiska sökresultatet (trafik som är gratis, alltså inte Google Ads), desto lättare är det för en användare att “bjudas in” till hemsidan.

SEO handlar alltså om att förstå sin ideala kund, hur denne söker (och tänker) och att verkligen optimera för människor, inte Google.

Det är när du fokuserar på användare i första hand och organiserar innehållet på hemsidan därefter som du verkligen kan se resultat av ett SEO-arbete. 

Vad är en sökmotor?

En sökmotor är en webbtjänst som, efter att något skrivits in i sökrutan, går igenom en databas för att hitta resultat som matchar användarens sökfras så bra som möjligt. Sökmotorn använder avancerade algoritmer för att förstå vilka sidor som är mest relevanta utifrån den sökning som användare gjort. 

Google är den dominerande sökmotorn och kan på bråkdelen av en sekund gå igenom flera miljarder sidor och presentera relevanta resultat för en användare utifrån detta.

Vad är viktigt för att lyckas med SEO?

Avgörande är alltid att arbeta strategiskt och genomtänkt och att alltid utgå från mottagaren. Många bitar spelar in – alltifrån att du skriver engagerande innehåll, optimerar bilder och videos. Men också att få andra hemsidor att länka till din egen. 

En central del är strukturen på hemsidan, det är en av nycklarna för att du ska lyckas med SEO. Annat som spelar in är att hemsidan uppdateras regelbundet och att man hela tiden har de man skriver för i åtanke. 

Optimera så att Google hittar ditt innehåll

Tydlighet är a och o när man arbetar med sökmotoroptimering. Innan du börjar se över själva strukturen på hemsidan, undersök så att din hemsida verkligen är en del av Googles jättelika bibliotek. 

Så här gör du: öppna Google och skriv in site:exempel.se – byt ut exempel.se mot din egen hemsida. Efter att du klickat på enter/sök kommer (som alltid) ett sökresultat att presenteras.

Det du ser är vilka undersidor/URL.s som har möjlighet att presenteras i sökresultatet och som ingår i Googles bibliotek just nu.  I regel hittar Google nya undersidor genom andra sidor som redan scannats av (ofta är det genom länkar från andra hemsidor som nya undersidor upptäcks). 

Organisera din hemsida

Som jag nämnde ovan kan Googles index liknas vid ett jättestort bibliotek och det är här en tydlig och bra URL-struktur kommer in i bilden. För att illustrera detta vill jag visa två bilder.

Vad är mest tydligt?

Denna bild

Många King charles spanieli i en enda röra

Eller denna bild?

King charles spaniel uppradade i en logisk struktur

Vad visar egentligen de här två bilderna?

Jo, att när du strukturerar din hemsida med tydliga kategorier, och använder dig av en logisk och lätt-förståelig URL-struktur kan Google “se” och förstå hemsidan och innehållet på det lättare. 

Det blir lättare att sortera helt enkelt och saker och ting hamnar på rätt plats i biblioteket.

Ju enklare för sökmotorer att förstå en undersidas innehåll, desto lättare för Google att plocka ut undersidor från din hemsida ur biblioteket. 

Detta  ökar också dina möjligheter att potentiella kunder kan bjudas in till din undersida, potentiella kunder kan bli till betalande kunder om du arbetar aktivt med tydliga kontaktmöjligheter.

Hur hittar man en URL?

Första steget är att öppna din webbläsare på din dator, mobil eller din läsplatta. Sedan använder du Google (eller annan sökmotor) som din “guide” för att hjälpa dig att navigera genom bruset. Skriv sedan in det namn på den webbplats som du letar efter i sökrutan. 

Om det är så att du till exempel vill gå in på Wikipedia och söka på något där söker du på “Wikipedia” och klickar på enter. Ett resultat kommer då att presenteras (såsom det blir efter varje sökning när Google försöker ge dig ett så bra resultat som möjligt utifrån din sökning.)

Du scrollar ner tills du hittar Wikipedia och klickar sedan på Wikipedia-resultatet.

Hur hittar man en URL-adress i adressfältet?

Adressfältet är den långa ruta du ser längst upp till vänster och består, väldigt förenklat,  av en kombination av tecken och kod. 

vad ar en url

Varför ska du bry dig om en tydlig sidstruktur?

Det är som sagt många bitar som avgör om man når en topplacering på Google och får köpstark trafik, alltifrån att man publicerar kvalitativt, engagerande och relevant innehåll för ens målgrupp, till mer tekniska faktorer till exempel relevanta inkommande länkar från andra hemsidor. 

Någonstans däremellan hittar vi också vikten av att ha en tydlig URL-struktur. Det är inte bara användare som gillar tydlighet – det gör även Google.

Och ju tydligare man är i sin kommunikation gentemot Google, desto större chans har man att få till en match från det att en användare skriver in något på Google till att denne landar på just en av dina undersidor (URL:s). 

Hur optimerar man så att URL:en blir bra?

Ställ dig frågan: vad handlar den här undersidan om?

Innehåll är a och o i en framgångsrik SEO-strategi. Content/innehåll ska vara anpassat för din valda målgrupp och spegla vad de finner engagerande, roligt, upplysande eller på något annat sätt läsvärt.

När du  ska bestämma vad du ska ge en undersida för “namn” är det värt att stanna upp och fundera vad den aktuella undersidan egentligen handlar om. 

Handlar den om en sak? Inom SEO vill man undvika att blanda information om olika tjänster och produkter på en undersida. Huvudregeln är alltid att en undersida ska handla om en sak.

Detta är också viktigt utifrån perspektivet att man gärna vill få in köpstarka nyckelord i URL:en (som givetvis reflekterar sidans innehåll)

Korta och beskrivande undersidor

Ett annat sätt att skapa SEO-vänliga undersidor är att göra dem korta. Ta bort utfyllnadsord som “med”, “att”, “med”, “i”, “om” etc. Undantaget gäller för undersidor som ligger under en kunskapsbank eller blogg.

Där är det mer  logiskt att ha lite längre namn på undersidorna då de ligger under en plats där frekvent förekommande frågor ska besvaras. För alla andra undersidor – försök att hålla adressen så kort och koncis som möjligt.

Tydlighet och en  logisk struktur

I Googles riktlinjer för URL-strukturer framgår det att en webbadress ska vara enkel för en människa att förstå. För att en undersida ska kunna prestera i sökresultatet tas det till exempel upp att man bör skriva isär ord och använda bindestreck för att skapa tydlighet för en användare. 

Även att använda små bokstäver är viktigt då problem med duplicerat innehåll annars kan uppstå. Det är också viktigt inte minst för tydligheten och att skapa ett unisont utseende på hemsidan och för användarvänligheten. 

URL på djupet 

Vad är en URL?

Vad är en url - överblick av Paseos hemsida

URL står för Uniform Resource Locator och det är en specifik adress som talar om för en webbläsare (det program som du använder för att surfa på internet), var den ska “gå” för att hitta en speciell sida, bland alla miljarder sidor som finns på hela internet. 

En URL består av lite olika delar och de ger tillsammans din webbläsare information hur den ska gripa tag i den önskade informationen.

Protokoll: Den här delen av en URL talar om hur du får tag på informationen du är ute efter. För att göra det enkelt: man kan se protokollet som ett språk som din webbläsare använder när den försöker nå webbplatsen.

Exempel på protokoll är:

HTTP (Hypertext Transfer Protocol” och är standard för att överföra information mellan en webbläsare och en webbsida. Alternativt HTTPS betyder “Hypertext transer Protocol Secure” och innebär att överföringen är krypterad och säker, varför det är viktigt berör vi lite längre ned

  • FTP (File Transfer Protocol) är ett protokoll som används om du till exempel vill överföra filer till en webbserver
  1. Domännamn – Det här är namnet på den webbplats du vill besöka. Du skriver in namnet i din webbläsares adressfält för att komma till den webbplats du vill besöka.
  1. Top Level-dömän (TLD) – det spelar ingen roll vilken webbadress du vill besöka, de slutar alltid med en punkt och något som kommer efter punkten, till exempel .se, .com, .edu, .io. Du väljer vilken TLD som du vill lägga under domänen (webbadressen) när du registrerar en domän. 
  1. Sökväg. Är den väg intui en webbplats som leder dig fram till den specifika resurs som du letar efter. Sökvägen kan innehålla flera nivåer av mappar och filer. 
  1. Ankare. Om det är så att du vill komma till en speciell plats på en webbsida kan du använda # tecknet. Det betyder att när en användare landar på den speciella undersidan så “slussas” den direkt till det avsnitt som handlar om det som står efter #

När man kombinerar alla dessa delar kan man säga att en URL ger webbläsaren exakt information om var den ska gå för att hitta den önskade webbsidan.  Om det är så att du till exempel  är intresserad av att veta mer om hur jag arbetar med SEO går du in på undersidan som handlar om SEO-kampanj.

Hur hittar Google nya undersidor?

För att en undersida ska ha möjlighet att presenteras för en användare behöver den ha blivit indexerad. Det går att likna vid att en URL läggs till i en jättelång lista, bland flera miljarder andra undersidor. Den här listan utökas ständigt – med text, bilder, videos, podcast etc. 

Om du sedan tidigare har en hemsida med en genomarbetad sidstruktur och arbetat med att koppla samman alla undersidor kommer sökmotorer förr eller senare att hitta fram till den nya undersidan. Men det finns några saker du kan göra för att snabba på den processen och göra så att den nya undersidan blir synlig i sökresultatet snabbare

  1. URL Inspection Tool i Google Search Console.  Här kan du dels undersöka om Google har hittat den nya undersidan och dels begära att sökmotorn tittar och registrerar URL:en. Nedan är en screenshot på en exempel-sida från Paseo för att visa hur det ser ut när du undersöker om en undersida hittats och lagts till i index            
Google Search Console och hur man kan se om en URL är indexerad

2. Om du har många nya URL:s – skicka in en XML sitemap (om du använder WordPress kan du göra detta enkelt via exempelvis Plugins Yoast SEO och Rankmath). Det är ett sätt att underlätta processen om du till exempel omstrukturerat vissa av dina undersidor

Hur optimerar man så att URL:en blir bra?

Till och börja med vill du se till att din hemsida har ett HTTPS protokoll (dvs att överföringen är krypterad). Om det är så att din hemsida inte har ett krypterat protokoll – kontakta ditt webbhotell och be dem hjälpa till med ett SSL-certifikat. Det är en ganska enkel åtgärd men kan ha stor påverkan vad gäller trovärdigheten och om en användare väljer att stanna kvar på en URL.

Sedan vill du “koppla ihop” ditt domännamn med en lämplig TLD. Det här hänger ihop med vilken typ av verksamhet du bedriver och de mål du har. Om det är så att företaget enbart är verksamt i Sverige är det lämpligt med .se. 

Sökvägen – att ha tydliga mappar och sub-kategorier är viktigt inte minst för användarupplevelsen. Det viktigaste är att sökvägen är logisk och representerar vad för typ av innehåll en användare kan hitta på den specifika undersidan.

Kan man ha Å, Ä Ö i en URL?

Inledningsvis kan man säga att alla länder (däribland Sverige) som har tecken som inte tillhör “de vanliga” påverkas av IDN-domännamn. IDN står för Internationalized Domain Name och innebär att det domännamn du registrerar ska fungera på olika språk. 

Med det sagt är det därmed möjligt att ha å, ä och ö i URL:er och Google är generellt sett bra på att hantera den här typen av specialtecken. Men det kan dock uppstå problem om det till exempel är så att e-posten ligger på en domän som innehåller å, ä, ö. Så därför brukar jag att rekommendera att man för enkelhetens skull inte använder Å, Ä och Ö i webbadressen.

Sammanfattning

I den här artikeln har jag pratat om vad en URL är för något, vilka tekniska aspekter som ingår och hur viktigt en tydlig och logisk sidstruktur är för att upplevas som en expert inom sin nisch. En undersida ska alltid handla om en sak och en användare ska lätt kunna navigera sig och förstå hur de olika delarna på hemsidan hänger ihop.

Och viktigast av allt, ett besök på en undersida ska leda till att en användare stannar kvar och känner tillräckligt stort förtroende – och väljer att ta kontakt – och samarbeta med just ditt företag.