Vad ingår i en SEO-kampanj?

Är du intresserad av att investera i SEO och vill samarbeta med en SEO expert baserad i Stockholm? SEO processen är noga utarbetad för att du som kund ska få ett så bra resultat som möjligt. Alltid med ett tydligt försäljningsperspektiv, baserad på data – inte känslor.

SEO-process med tydliga faser

I fas 1 börjar vi med att noggrant gå igenom ditt företag, hur ni vill positionera er och uppfattas.

Målet är att få en så bra förståelse för ditt företag som möjligt och lägga grunderna för starten av kampanjarbetet. I den här fasen tittar vi också närmare på jämförbara konkurrenter i din bransch. Vilka är deras framgångsfaktorer och finns det något vi kan lära oss av dem?

I det här stadiet vill vi även förstå vem din ideala kund är och vilka sökord/sökfraser denne använder.

Följande frågor är av stort intresse: Vilka kunder/försäljningar är mest lönsamma för er? Vilka kunder vill ni ha mer av? Är det några speciella geografiska områden som är extra lönsamma?

Anledningen varför vi arbetar på det här sättet i fas 1 är för att vi vill ha en tydlig strategi och en tydlig riktning i SEO-arbetet.

Det hjälper även till att få en positiv ROI (Return of Investment) för din SEO-kampanj så snabbt som möjligt (det som vi brukar kalla för intäktsoptimering).


I fas 2 fokuserar vi på att göra en datadriven analys av hemsidan. Det vi menar med datadriven är att vi fattar beslut baserat på statistik, inte känslor.

Stort fokus ligger här på att organisera hemsidan så att den får en tydlig struktur (vilket leder till att det blir tydligare för Google att förstå de olika undersidornas innehåll).

Vi genomför vidare en djupgående analys av konkurrenter och utifrån den information som samlades in under fas 1.

Den här fasen kallas för “onpage”- optimering och här tittar vi på hur hemsidan och de olika undersidorna ser ut i dagsläget och hur vi kan optimera allt befintligt innehåll (både text och media) så att hemsidan rankar bättre och ni får fler köpstarka besökare till den.

Under kampanjens gång kommer vi att komma tillbaka till fas 2 (speciellt då nya undersidor tillkommer).

Relevanta mätverktyg installeras så att vi hela tiden kan ha koll på hur kampanjen presterar.


I fas 3 genomförs det som brukar kallas för “offpage optimering”. Det innebär till exempel att vi försöker öka sidans avtryck genom att få externa relevanta sidor att länka till den.

Vi väljer mellan två metoder, antingen publicerar vi innehåll utanför hemsidan eller så skapar vi innehåll på din hemsida (som dina kunder är intresserade av) och försöker få andra sidor intresserade också. Mycket stor vikt läggs vid att skapa unikt och kreativt innehåll.

I regel väljer vi 3 typer av länkar att fokusera på. Exempel är länkar från liknande företag men som inte är konkurrenter till er, länkar från företag i samma geografiska område och gästinlägg.

Trots att det är länkar vi bygger fokuserar vi på relationerna och “den mänskliga” biten i första hand. Stort fokus ligger till exempel på att skapa personliga utskick.

Den här fasen är pågående och är en viktig del för att uppfattas som en auktoritet. En förutsättning är dock att man gör det på rätt sätt och inte använder tvivelaktiga metoder.


Fas 4 består av till stor del av att producera kvalitativt innehåll som fokuserar på ämnen dina kunder är intresserade av (content marketing)

Målet är alltid att bli sedd som en auktoritet både av Google och dina besökare. Vi arbetar ofta med en blogg/kunskapsbank där syftet är att visa att vi inte bara förstår den potentiella kunden, utan att vi kan lösa dennes problem med vår tjänst/produkt.

Den här fasen handlar alltså om att skapa innehåll som gör att besökare “förvandlas” till personer som kontaktar ditt företag för ett samarbete.

Innan fas fyra påbörjas identifierar vi viktiga söktermer/sökord att rankas för och drar nytta av de fynd som hittades när konkurrenterna analyserades (deras framgångsfaktorer).

Den här fasen är pågående, då det är här kraften i SEO ligger.

seo process 1

Löpande återkoppling kring SEO-strategin

Kontinuerliga avstämningar är avgörande för att du ska vara införstådd med vad som har gjorts och vad för typ av arbete som planeras nästkommande månad. Våra rapporter är enkla att förstå och de råd vi ger är alltid förankrade i den data vi analyserat.

Vi mäter det som betyder något

Enkelt uttryckt: fler försäljningar och ökad vinst. Det är egentligen det enda som verkligen betyder något och ska därför ha kampanjens fulla fokus.

Vår SEO-strategi hjälper dig att hittas i bruset. Och viktigast: fler kunder.

Frågor om SEO-kampanjen?

Har du några frågor om SEO-processen? Varmt välkommen att kontakta oss.