Vad är en bra SEO-analys ?

När företag som arbetar med SEO säger att de kan erbjuda  just ditt företag en “gratis SEO-analys”, vad kan du som kund egentligen förvänta dig? Denna fråga har inget enkelt svar, det är ungefär som att säga “hur långt är ett snöre”. 

SEO-Specialister har olika fokusområden och olika sätt att driva en SEO-kampanj, därför blir utfallet av din analys lite varierande beroende på vem som står bakom.

Nedan går jag igenom några element som bör ingå i en SEO-analys, oavsett om den sedan leder till ett samarbete eller ej.

Varför är en SEO-analys viktig?

Den här texten är skriven utifrån att du som kund får ett erbjudande om att få en gratis analys. Sådana ser lite annorlunda ut än de mer omfattande man gör i samband med att ett samarbete påbörjas. 

Det är alltid av största vikt att arbeta målinriktat och att ha en digital strategi. En förutsättning är att man måste veta hur webbplatsen presterar i dagsläget – alltså vad som fungerar bra och vad som skulle behöva åtgärdas.

Hur ser det ut i dagsläget?

Innan man ger sig in i (eller går vilse) i djungeln av terminologi och svårbegripliga begrepp, är det viktigt att man verkligen gör en nulägesanalys. 

En bra SEO-analys bör därför först och främst vara lättförståelig, så att även den som vet väldigt lite om detta område, lätt kan förstå innebörden i analysen.

Flödesschema över steg i SEO analys

Är innehållet på hemsidan relevant för verksamheten?

Ett vanligt fel är att betrakta den egna hemsidan mer eller mindre som en statisk broschyr. Då går man miste om många möjligheter.

Därför är det nästan alltid en god idé att bygga ut den befintliga hemsidan med fler undersidor – och relevant innehåll. Detta ger en potentiell kund betydligt fler möjligheter att hitta till hemsidan. Det är särskilt viktigt om man är verksam i en kraftigt konkurrensutsatt bransch.

En genomtänkt SEO-analys ska innehålla en tydlig översikt över allt innehåll på hemsidan och hur undersidorna samverkar. Och framförallt – speglar struktur och innehåll hur man vill uppfattas som företag och de tjänster och produkter man vill framhålla. 

Allt fokus bör ligga på vilken bild man ger gentemot en potentiell kund. 

Genom att skapa längre och engagerande innehåll öppnar man upp möjligheter för att positionera sig som en hjälpsam expert inom en nisch. 

Detta ger också en del tekniska möjligheter, som till exempel att koppla samman undersidorna med interna länkar. 

Finns det innehåll som inte ger önskat resultat?

I det här steget bör man även belysa ifall det finns undersidor som inte presterar väl i sökresultatet. Är det till exempel stor skillnad på vilka sidor som drar in trafik? Inom sökmotoroptimering  vill man gärna ha så stor spridning som möjligt, så att man inte behöver förlita sig på en specifik undersida (även om det naturligtvis är vanligt att det är huvudsidan som drar in mest trafik).

Betyder det att mer innehåll och fler undersidor per automatik är bättre än färre? Nej, det går inte att dra någon sådan slutsats. 

Man ska aldrig publicera innehåll i all oändlighet bara för att man har hört att Google gillar stora mängder nytt innehåll. 

Rätt sätt är snarare att säga att Google premierar innehåll som är användbart för mottagaren och som ligger i linje med det hemsidan faktiskt handlar om.  

Vem skriver du för?

Det kanske viktigaste av allt är att du verkligen skriver för användaren, inte för dig själv eller för Googles algoritmer.

En genomarbetad analys bör ta upp om innehållet är till nytta och användbart för mottagaren. En undersida som är relevant för verksamheten, men är  skriven utifrån ett “vi-perspektiv”, har väldigt lite värde.

I sådana fall behöver man se över perspektivet och addera unikt innehåll som verkligen är till nytta för mottagaren. Ett annat alternativ är att man helt enkelt ser över ifall visst innehåll bör omdirigeras till en annan undersida.

Finns det problem med duplicerat innehåll?

I samband med innehållsanalysen bör man även belysa om det finns problem med duplicerat innehåll på hemsidan. Google (och framför allt användare) uppskattar unikt innehåll.  

Att man har liknande innehåll på flera ställen på hemsidan, går ofta inte att komma ifrån. Men om man tror att man kan skapa undersidor med i princip identiskt innehåll överallt på hemsidan, kan man vara inne på en farlig väg.

Anledningen är att man absolut inte vill konkurrera med sig själv. Därför ska en genomarbetad analys granska om det finns flera versioner av en hemsida och om det finns undersidor som inte är sammankopplade med andra undersidor.

Kan Google hitta alla undersidor?

En bra SEO-analys redogör för om några konstiga undersidor presenteras i sökresultatet – undersidor som egentligen inte ska vara synliga för en potentiell kund.  Du bör alltså få reda på om Google kan indexera alla undersidor eller om det finns något problem.

En genomarbetad analys bör därför peka på vikten av att ha fokus på såväl Google/sökmotorer som användare.

Men det räcker inte.

Dessutom bör man genomföra en noggrann konkurrentanalys

Analys av jämförbara konkurrenter

Varför ordet jämförbara används här är för att det är av största vikt att vi försöker lära oss av företag som arbetar i samma nisch, gentemot samma kunder och som erbjuder liknande tjänster eller produkter.

Ofta är 3-5 konkurrenter en bra grund att stå på. Det kan leda till nya perspektiv vad gäller till exempel hur deras hemsidor är uppbyggda, sidstrukturen, hur spridningen i trafiken ser ut –  vad konkurrenterna har för framgångsfaktorer. Kanske är det en viss typ av innehåll som presterar väldigt väl i sökresultatet,  sådana “fynd” bör belysas i SEO-analysen. 

Om konkurrenterna har betydligt fler besökare än den hemsida som analyseras, ska man självklart ställa ett antal frågor:

Hur ser deras länkprofil ut? Vilka hemsidor länkar tillbaka till dem? Vilken typ av artiklar och inlägg har publicerats?

Lagom mycket tekniska beskrivningar

Som nämnts ska en bra SEO-analys vara enkel att förstå för mottagaren och innehålla så lite teknisk jargong som möjligt. 

Det är väldigt lätt för SEO-experter att slänga sig med svåra termer, men här tycker jag istället att du som mottagare av analysen ska få återkopplingen på ett lättförståeligt språk.

Hund omgiven av SEO och blommor

Vilka tekniska aspekter bör ingå?

Sidstrukturen är en central del. Här vill vi eftersträva en så logisk och enkel sidstruktur som möjligt. Det utgör själva grunden för en användarvänlig hemsida. 

När man har en tydlig navigering och användaren inte behöver anstränga sig att tänka var man kan hitta information, kan man också säga att man underlättar för Google att förstå hemsidan. Detta ökar i sin tur möjligheterna att prestera väl i sökresultatet och attrahera potentiella kunder.

Du bör således informeras om hur URL-strukturen ser ut – är den logisk och konsekvent? Det bör vara en platt struktur där alla sidor ligger nära varandra i ett logiskt flödesschema. Det gör det lättare för såväl Google som besökare att förstå både var informationen finns, och också vad varje undersida handlar om. 

Ingen undersida bör heller vara mer än tre klick bort från startsidan och det bör finnas en tydlig huvudmeny som inkluderar sidor som “om oss”/”kontakt” mm. 

En tumregel är att en användare inte ska behöva tänka, utan man ska intuitivt kunna navigera runt på en webbplats. 

Hur det ser ut med inkommande länkar är ett annat område som bör tas upp i en analys. Man kan se dessa länkar som en röst för att en sida är en pålitlig aktör i sin nisch.

Och för att nå dit behöver det finnas innehåll på hemsidan som människor faktiskt vill läsa – och dela! En bra analys bör därför belysa ifall det finns “länkbart” innehåll (video, diagram, text etc) och nämna vilken strategi som skulle kunna användas för att bygga relevanta länkar. Ju tydligare man är här – det vill säga hur dessa länkar skulle kunna byggas – desto bättre. 

Exempel på länkstrategier

  1. Ersätta trasiga, relevanta länkar 
  2. Länkar från företag som arbetar i en närliggande bransch,  men som inte konkurrerar med er
  3. Skapa video-omdömen i utbyte mot länkar
  4. Länkar från podcasts
  5. Skapa  undersökningar eller presentera statistik som är intressant för din målgrupp
  6. Få länkar av organisationer som har nämnt ditt företagsnamn, men inte länkat till din hemsida

Beroende på verksamheten – samarbete med välgörenhetsorganisationer, universitetet eller liknande.

Sökord och ranking

Ranking är inte oviktigt, men det ska inte vara det huvudsakliga måttet. Detsamma gäller för sökord. I en analys bör du informeras om vilka sökfraser och sökord hemsidan presterar för och framförallt hur relevanta dessa är för verksamheten och den målgrupp du vill attrahera.

Du har en halv sekund på dig

SEO bör vara ett sätt att få fler affärer/leads och göra det så enkelt som möjligt att dels bjuda in användaren till hemsidan, men sedan också styra mot att en kontakt tas – att personen i fråga tar upp telefonen och ringer ditt företag eller att ett kontaktformulär fylls i.

Därför bör en genomarbetad SEO-analys ta upp hur enkelt det är för en potentiell kund att ta kontakt, eller att köpa en produkt. Ju tydligare man är i kommunikationen till användare vad gäller detta, desto bättre. 

Jag brukar poängtera att vi lever i en otålig värld och att man har ungefär 0,5 sekunder på sig att fånga en användares uppmärksamhet. 

Annars kan en potentiell kund gå förlorad. Därför bör det t ex finnas kontaktformulär på i princip varje undersida. Allt för att göra avståndet så kort som möjligt från det att en användare landar på en undersida, känner förtroende, och sedan tar kontakt med företaget – d v s optimera för intäkter.