Content marketing. En genväg till ökad trafik

Content marketing (även kallat innehållsmarknadsföring på svenska) handlar om att skapa intresseväckande och relevant innehåll tiill en målgrupp. Det är sätt att positionera dig och ditt företag som det självklara valet för dina ideala kunder och visa vad ni gör annorlunda jämfört med era konkurrenter. 

Content Marketing skylt och hundar och blommor

Vad innebär content marketing?

Jag brukar säga att content marketing är olika sätt att bygga broar mellan ditt företag och din publik. Exempel på några strategier är skriftligt innehåll, videos eller podcasts. Det content som skapas ska naturligtvis vara förankrat i hur du vill uppfattas och ligga i linje med verksamhetens mål. 

Men minst lika mycket handlar det om de som konsumerar innehållet. Content marketing är en viktig del i en effektiv digital strategi. Du visar att du inte bara förstår en potentiell kund, utan också hur du kan lösa dennes problem. 

Här handlar det alltså om att positionera sig som en hjälpsam expert i första hand och gå från ett “vi-perspektiv” till ett “ni-perspektiv”. Vad menar jag med det här? Jo att istället för att använda en blogg eller kunskapsbank till att beskriva hur fantastiska ens produkter eller tjänster är – fundera istället på vilka frågor en användare vill ha svar på innan denne genomför ett köp. 

Här är det också viktigt att komma ihåg att det content du skapar, varierar beroende hur nära en person är att genomföra ett köp.

I början kanske en potentiell kund vill ha svar på väldigt allmänna frågor rörande en produkt och/eller tjänst. Men ju närmare kunden kommer ett köp desto mer “säljigt” kan man skriva (ett exempel är här att man kanske jämför två produkter eller tjänster). Vad vill jag visa med dessa två olika exempel är att man måste fundera över vem man skriver för. 

Hur skiljer sig content marketing från traditionell marknadsföring?

Traditionell marknadsföring är en mer direkt typ av kommunikation och kan till exempel vara reklam som man riktar aktivt mot konsumenter genom till exempel TV-reklam. Här handlar det mer om att på kort tid “visa upp” varför ens produkt eller tjänst är det självklara valet. Det finns med andra ord ett tydligt “vi-perspektiv” där man är väldigt direkt i sin ton. 

Det här skiljer sig från content marketing där man snarare vill fånga in personer som redan själva söker information och sedan hamnar på din hemsida, där fokus som sagt är på målgruppen snarare än ditt företag.

Content marketing gör det möjigt att skapa en mer personlig relation till målgruppen (speciellt om man använder sig av en variation av innehåll). Den här texten du just nu läser, skulle man kunna säga är en typ av content marketing då jag i första hand vill ge tips och råd och inte försöka sälja på läsaren en SEO-kampanj.

Hur producerar man bra innehåll?

Inom SEO brukar man skämtsamt säga att svaret på alla SEO-relaterade frågor är “Det beror på”. Det svaret kändes extra lämpligt just i det här fallet – för det stämmer verkligen. Det går inte att säga att man “alltid” ska skapa en viss typ av innehåll. Istället bör du börja i andra änden och ställa dig frågan “Vilka kunder vill vi ha mer av och vilka kunder vill vi ha mindre av”. Detta hänger ihop med att man gör en intäktsanalys och att man har koll på sina siffror.

Därefter handlar det om att förstå vilka dessa personer är, det vill säga vilken målgrupp ditt företag har. Det är en central del för att kunna utveckla och implementera en kraftfull content marketing strategi.

Innehåll tidigt i köpresan

Antag att en person upplever sig ha ett problem eller ett behov, eller kanske har svårt att förstå hur något fungerar. Personen befinner sig alltså i ett researchstadie och sätter igång att söka efter information..

Då är man mottaglig för till exempel:

  • Artiklar/blogg-inlägg
  • Vidoes
  • E-böcker
  • Guider
  • Kostnadsfria kurser.

Syftet är som sagt inte att driva försäljning, utan att hjälpa potentiella kunder och på olika sätt skapa engagerande och utbildande innehåll. 

Nästa skede i köpresan

Det stora research-stadiet är över och personerna är mer öppna för jämförande innehåll. Besökarna har mer underlag att ta fasta på och de är inte lika kunskapstörstande som i första steget. Då kan man ta ut svängarna lite mer och jämföra olika produkter, diskutera och gå mer på djupet i det som berördes mer övergripande i första fasen. 

Det kan vara dags att presentera fallstudier och diagram för att sedan fortsätta till nästa fas. 

I det här stadiet är det viktigt att fokusera lite mer på att skapa förtroende och att verkligen vara personlig, därför lämpar sig video väl som en del av content-strategin i den här fasen.

När köpet närmar sig

Här är kunden redo och tillräckligt informerad för att kunna genomföra ett köp och börjar nu jämföra olika tjänster, produkter och företag med varandra. I det här stadiet kan man skapa innehåll som tar upp olika betal och pris-alternativ, erbjuda speciella kampanjer eller gå ännu djupare in på beskrivande innehåll. 

Här kan man också gå in mer på sina egna tjänster eller produkter och beskriva hur dessa kan lösa kundens problem.  

Hur har  personer i en liknande situation blivit hjälpta? Vad fick de för resultat? Fokus är att få dem att känna sig trygga och så pass välinformerade att de är beredda att ta kontakt med dig och genomföra ett köp.

På vilket sätt kan content marketing hjälpa dig få fler affärer?

När du i första hand fokuserar på att hjälpa din målgrupp -, istället för att sälja till den – byggs ett förtroende upp.

En kunskapsbank eller blogg är ett exempel på ett “nav” som du kan ha på din hemsida där du kan besvara frågor från dina kunder, rapportera om bransch-specifika trender, eller på andra sätt skapa användbart innehåll för din målgrupp. 

När du producerar sidor med engagerande innehåll ökar också möjligheterna för en potentiell kund att hitta till din webbplats. Du får större synlighet i sökmotorerna  och chansen att få fler kvalitativa besökare ökar. 

Syftet med content marketing är naturligtvis att driva trafik till din webbplats och få Google att uppfatta dig som en auktoritet inom ditt område.

Men syftet är också att besökarna, när de känner sig redo, ska genomföra ett köp hos just ditt företag. 

Därför kan man säga att du, när du skapar innehåll anpassat för din målgrupp, gör dina säljcykler kortare. Content marketing handlar alltså om att bygga relationer med besökarna, inte bara att informera/utbilda. 

Så när du möter din målgrupp i den fas de befinner sig i, kan de fatta välinformerade beslut. Och inte minst bygger du förtroende för ditt företag.

Lägg upp en plan för Content Marketing

Avslutningsvis vill jag lyfta upp hur viktigt det är att planera inför det content som ska produceras den närmaste tiden. 

Helst ska man ha en content kalender eller liknande där man i god tid vet exakt vad för typ av innehåll som ska produceras, vilka sökord och söktermer som är prioriterade och vem eller vilka som är målgruppen. Det är också viktigt att få in en rytm i hur man publicerar, så att det inte blir långa uppehåll mellan det som publiceras.